Patriotyzm w języku rapera

Rap to ekspresja wokalna, rytmiczne wypowiadanie słów lub całych zdań przy jednoczesnym ich rymowaniu. Rap to jeden z elementów kultury hiphopowej

Wszystkie trzy przejawy patriotyzmu: narodowy, lokalny i regionalny spotkamy w tekstach utworów pisanych w konwencji muzyki rapowej, czyli jednego z elementów kultury hiphopowej.  Polscy raperzy deklarują swój  patriotyzm w skali lokalnej, wobec miejscowości, w której urodzili się i spędzili dzieciństwo, w skali regionu, tam, gdzie pobierali nauki, gdzie spędzili młode lata i wkroczyli w wiek dorosły, oraz wobec swej ojczyzny, Polski. I chociaż piszą o swym kraju bardzo krytycznie i malują jego obraz w bardzo ciemnych barwach, to jednak widać i słychać, że kraj swój kochają, znają jego historię, czują szacunek do jego bohaterów narodowych i są dalecy od podjęcia decyzji o emigracji, bez względu na swoją sytuację materialną czy kierunek polityczny, w jakim Polska zmierza.

Rapują o tym, czasem używając języka ulicy, słowami nie zawsze cenzuralnymi, przy pomocy ryzykownych porównań i przenośni, rapują w swoim własnym hiphopowym języku zrozumiałym tylko dla młodego pokolenia, ale rapują zawsze szczerze i prawdziwie. Trzeba się z tym pogodzić, nie walczyć, bo doświadczenie z poprzednich lat uczy, że każda walka z młodym pokoleniem, czy to o modę, czy o muzykę, czy o poglądy, skazana jest na porażkę.

Muzyka rapowa w Polsce dawno już wyrosła ze szkolnego mundurka i stała się powszechne znanym gatunkiem szeroko rozumianej muzyki rozrywkowej. Początkowo rap postrzegany był jako muzyka niszowa, jako nieudolne naśladownictwo tej odmiany muzyki amerykańskiej, ale szybko polscy raperzy zorientowali się, jak silną broń mają w swych rękach i jak efektywnie mogą wpływać na młode pokolenie. Na szczęście nie wykorzystali tego w złych celach, nawet ukazując naszą rzeczywistość ze złej strony. Ale zawsze w ich utworach odnaleźć można miłość, a przynajmniej  sympatię do ludzi i do Polski.

Rap pojawił się w Polsce w I połowie lat 90., a pierwszym zwyczajowo uznanym raperem był Liroy (Piotr Marzec), którego płyta „Alboom” osiągnęła największy nakład ponad pół miliona egzemplarzy. Potem pojawili się inni wykonawcy: Wzgórze Ya-Pa 3, Kaliber 44, Molesta, Nagły Atak Spawacza. W II połowie lat 90. rap przestał być muzyką niszową i subkulturą, a dzięki ogromnej popularności stał się wspólnym językiem młodego pokolenia.

Rap jest bez wątpienia przejawem rewolucji obyczajowej i jako taki znosi pewne sądy, zakazy i nakazy ograniczające wolność wypowiedzi, istniejące wcześniej w postaci społecznego i obyczajowego tabu.

Cywilizacja hiphopowa wniosła do języka potocznego wiele neologizmów – słów i zwrotów wcześniej w nim nieistniejących. Dlatego też – by teksty mogły być zrozumiane przez wszystkich – zamieszamy specjalny słowniczek.

M.G.

Słowniczek terminów i skrótów:

bumbox – przenośne radio do odtwarzania podkładu muzycznego;

freak – szaleniec, wariat, ale w pozytywnym znaczeniu;

freestyle – występ spontaniczny, bez wcześniejszego przygotowania, improwizacja wokalna wmyślona na poczekaniu;

dancehall – gatunek muzyczny powstały na Jamajce, wywodzący się z reggae music, podkład odtwarzany z 7-calowych płyt winylowych;

old school – to, co starsze, z minionych dziesięcioleci, epok nawet. Ale starsze nie znaczy wcale przestarzałe, przebrzmiale, niemodne. Przymiotnik oldschoolowy ma często zabarwienie pozytywne;

sampling – wielokrotne, powtarzające się użycie fragmentów wcześniej nagranego materiału muzycznego jako elementu tworzenia muzyki przy użyciu samplera lub komputera; Smpling, loop (pętla) – zapętlenie dźwięku, tematu muzycznego, solo instrumentalnego, podkładu dla wokalisty;

scratch – specjalne, rytmiczne drapanie płyty winylowej igłą, w celu uzyskania charakterystycznego dźwięku;

crew – grupa osób połączonych wspólną pasją;

chillout – komfort, wygoda, luz, osiągnięte w wyniku palenia marihuany;

Babylon – symbol moralnego zepsucia, upadku zasad; od nazwy miasta, w którym rządziła mamona, chęć władzy.

 

Skróty:

WWO – w wyjątkowych okolicznościach;

TDW – tylko dla wtajemniczonych;

UTP – ulica, …, pasja

WNM – wiara, nadzieja, miłość;

WSRH – wyższa szkoła robienia hałasu;

SLU – szacunek, ludzie, ulica;

SDP – szacunek dla prawdziwych;

RZK – rap z Krynicy;

PSM – przestrzegaj słów matki;

MHHK – miejska hip-hop kultura

MC – master of ceremony, czyli mistrz ceremonii;

LWC – lód, wódka, cytryna;

JP – jestem prawdziwy;

Łdz – Łódź;

Lbn – Lublin.

Sprawdź także